นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

       เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยนายชุมพล  ตันไชย  นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยนางสาววารินทร์ 
นำภา ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน