นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑ บ้านสบเส้า หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ

     เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑ บ้านสบเส้า หมู่ ๖ บ้านทาร้องเรือ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น และผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด

???? ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑?บ้านทาสบเส้า (ฝั่งแดง) บริเวณแทงค์น้ำหมู่?๑ บ้านสบเส้าเชื่อมหมู่?๙ บ้านหล่ายทา (หน้าบ้านปลัดเสนาะ เพ็งพุ่ม) ผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ? หจก.ขุนตาลเอนเตอร์ไพร์ เสนอราคาที่ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

???? ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่?๖ บ้านทาร้องเรือ บริเวณถนนสายหลักถึงท้ายหมู่บ้าน? ผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ?หจก.บ้านทาก่อสร้าง เสนอราคาที่ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

?