นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๙ บ้าน หล่ายทา

    ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๙ บ้าน หล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณข้างบ้านนายตา เมืองใจ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๔ รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ หจก.บูรณ์พันธ์ก่อสร้าง เสนอราคาที่ ๑๙๙,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th