นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ

    ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น  ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกนิยมลำปาง  เสนอราคาที่ ๒๖๙,๙๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th