นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า อบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนและแผ่นดินไหว

     เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนและแผ่นดินไหว เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันสาธารณภัยด้านอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนและแผ่นดินไหว ให้แก่ประชาชนในเขตเฃพื้นที่เทศบาลได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์จริงได้อย่างทันท่วงที และสามารถช่วยเหลือตัวเองและบุคคลอื่นที่ประสบภัยในพื้นที่อันตรายได้อย่างปลอดภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th