นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมสัมมนาเวทีการจัดกระบวนการเรียนรู้ และทบทวนการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗

    เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมประชุมสัมมนาเวทีการจัดกระบวนการเรียนรู้ และทบทวนการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗  เพื่อทบทวนข้อสรุปจากเวทีสร้างความเข้าใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนทางวัฒนธรรมชุมชนและสรุปแนวทางการพัฒนาโครงการขับเคลื่อนโครงการทุนทางวัฒนธรรมชุมชุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th