นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล.หมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา

    เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล.หมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ หจก.ขุนตาลเอนเตอร์ไพร์ เสนอราคาที่ ๑๒๑,๐๐๐.- (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th