นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

      เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล ตันใชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

     เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติแล้ว ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คัดเลือกกรรมการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th