นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรตำบลทาสบเส้า

      เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรตำบลทาสบเส้า เพื่อให้เกษตรกรในเขตเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี รวมทั้งให้เกษตรกรมีความรู้ในการบริโภค เพื่อลดการรับสารเคมีจากการบริโภค ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th