นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗

     เมือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า  จัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานข้างเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ในงานได้จัดกิจกรรมการประกวดเมนูชูสุขภาพ และการประกวดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   โดยผลการประกวดมีดังนี้

     การประกวดเมนูชูสุขภาพ

          - รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่    หมู่ที่ ๘  บ้านดอนชัย

          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     ได้แก่   หมู่ที่  ๖  บ้านร้องเรือ

          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒     ได้แก่   หมู่ที่  ๙  บ้านหล่ายทา

     การประกวดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

          - รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่     หมู่ที่   ๖    บ้านร้องเรือ

          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ได้แก่    หมู่ที่  ๒   บ้านแม่สะป๊วด

          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒    ได้แก่    หมู่ที่ ๗   บ้านดอยสารภี

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th