นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗

     เมือวันที่ ๖ - ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า  จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น  งานประเพณีลอยกระทงปีนี้ทางเทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดขึ้น ๒ วัน คือวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ช่วงหัวค่ำได้จัดให้มีการประกวดซุ้มประตูป่า วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ช่วงเช้า จัดให้มีการแข่งขันโคมลอย และโคมไฟลอดบ่วง   โดยผลการประกวดมีดังนี้

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

     การประกวดซุ้มประตูป่า     

     - ชนะเลิศ       ได้แก่        บ้านจำตาเหิน  หมู่ที่ ๕

     - รองชนะเลิศอันดับ ๑     ได้แก่     บ้านสบเส้า  หมู่ที่ ๑

     - รองชนะเลิศอังดับ ๒     ได้แก่     บ้านหล่ายทา  หมู่ที่ ๙

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

     การแข่งขันโคมลอย

     - ชนะเลิศ     ได้แก่     พญาอินทรี ๒  บ้านสบเส้า  หมู่ ๑

     - รองชนะเลิศอันดับ ๑     ได้แก่     โคมสวรรค์ ๒  บ้านจำตาเหิน  หมู่ ๕

     - รองชนะเลิศอันดับ ๒     ได้แก่     สามพลังสั่งลุย ๑  บ้านดอยสารภี  หมู่ ๗

     - ชมเชย ๓ รางวัล ได้แก่   ห้วยเดื่อสามัคคี ๒  บ้านแม่สะป๊วด หมู่ ๒, พญาอินทรี ๒ บ้านสบเส้า หมู่ ๑, ดงสาม บ้านทาดง หมู่ ๑๓

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

ภาพบรรยายกาศ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ภาพบรรยายกาศ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗