นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า หมู่ ๕ บ้านจำตาเหิน

         เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า หมู่ ๕ บ้านจำตาเหิน ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น

 

          และผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คิือ  หจก.บ้านทาก่อสร้าง เสนอราคาที่ ๕๕๙,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th