นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติการให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     ตามที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ๖) ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

     จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามเอกสารแนบ