นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านกอลุง

     ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านกอลุง ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ ร้านทองอินทร์วัสดุภัณฑ์ เสนอราคาที่  ๑๔๘,๐๐๐.- (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th