นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

     เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล ตันไชย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีหมู่บ้านเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม หมู่บ้านละ ๒๒ คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th