นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย

     ตามที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ 232,000.- บาท  (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นั้น

     เนื่องจากเทศบาลตำบลทาสบเส้ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ 8  บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ดังนั้น เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาดังกล่าว

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th