นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า เชิญชวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประกวดเรียงความ

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า เชิญชวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ ๒) ป.๔ - ป.๖ (อาศัยอยู่ในเขตตำบลทาสบเส้า) ประกวดเรียงความ " พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ "

     กติกา/หลักเกณฑ์การเรียงความ มีดังนี้

          ๑. เนื้อหาให้เขียนถึง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔ เขียนด้วยลายมือให้สามารถอ่านได้ง่าย

          ๒. มีรูปภาพประกอบเนื้อหาที่เขียน (ไม่นำมาคิดเป็นคะแนน)

     รางวัลการประกวด มีดังนี้ - รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑     เงินรางวัล     ๑,๕๐๐  บาท

                                  - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ  ๒    เงินรางวัล     ๑,๒๐๐  บาท

                                  - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ  ๓     เงินรางวัล        ๙๐๐  บาท

                                  - รางวัล ชมเชย ๑๐ รางวัล ๆ ละ           ๕๐๐  บาท   

     ผู้สมัครประกวดเรียงความต้องลงทะเบียนประกวดเรียงความและส่งเรียงความ  ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. เท่านั้น ณ กองการศึกษา ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ผลการประกวด/การตัดสิน ถือมติคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลทาสบเส้า (ในการลงทะเบียนประกวดเรียงความ นักเรียนทุกคนต้องนำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย)

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th