นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า



นายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า



นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน



พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้าเรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างคลองดาดส่งน้ำทุ่งเหล่าแสนคำ

     ตามที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้จัดส่งรายละเอียดโครงการให้จังหวัดลำพูนพิจารณาเห็นชอบโครงการ และบัดนี้จังหวัดลำพูนพิจารณาเห็นชอบโครงการ ได้อุดหนุนงบประมาณตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างคลองดาดส่งน้ำลำเหมืองทุ่งเหล่าแสนคำบริเวณลำเหมืองทุ่งเหล่าแสนคำ หมู่ 6 บ้านทาร้องเรือ ถึง หมู่ 13 บ้านดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 


เอกสาร :  โครงการก่อสร้างคลองดาดส่งน้ำทุ่งเหล่าแสนคำ