นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกิจกรรม ประเมินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

     เทศบาลตำบลทาสบเส้านำโดย นางสาวกรรณิการ์ ตันเส้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ประเมินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ครู ณ วัดทาศาลา ในวันจันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2557