นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

     เนื่องด้วยในวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๒  ของเดือนมกราคมของทุกปี  เป็นวันเด็กแห่งชาติ  ซึ่งการจัดงานวันเด็กขึ้นนั้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน  รู้จักหน้าที่และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมเพื่อเป็นกำลังของชาติให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังคำกล่าวว่า "เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ"

      งานวันเด็กแห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๘   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยได้ให้คำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘  ไว้ว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"  ดังนั้น  เทศบาลตำบลทาสบเส้า  จึงกำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมการแสดงของน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า กิจกรรมการเล่นเกมจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งจะได้นำเกมและของขวัญ  ของรางวัลมาร่วมให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมสาระน่ารู้แก่เด็ก ๆ ด้วย                   

     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  และขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลทาสบเส้าได้พาเด็ก ๆ  มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งเทศบาลตำบลทาสบเส้าจะได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th