นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

     เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มเติม พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า และพิจารณาการทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th