นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

     เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชึมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการจัดให้มีภารกิจหลักในการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ การซ่อมบำรุง แก่ประชาชนในชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasabsao.go.th