นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ 8

     โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 จุด 

     (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) ราคากลาง 232,000.- บาท     (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)


เอกสาร :  ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล ม.8
เอกสาร :  โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่8 ดอนชัย