นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองเหล่าฮ้อหมู่ ๓ บ้านทาศาลา

      เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองเหล่าฮ้อ    หมู่ ๓ บ้านทาศาลา ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น ผลปรากฏว่า และผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ หจก.บูรณ์พันธ์ก่อสร้าง เสนอราคาที่ ๑,๕๙๙,๐๐๐.- (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

     ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th