นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ร่วมพิธีทำบุญ และพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย

      เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบให้ นางสาวกรรณิการ์ ตันเส้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล ผู้อำนววยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ร่วมพิธีทำบุญ และพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th