นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  37  รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้