นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

โครงการจัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย

     เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดลำพูน จัดโครงการจัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อเป็นศูนย์กลางให้กับประชาชนที่เดือดร้อน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านกฎหมาย ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย สิทธิ เสรีภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือในการจัดทำนิติกรรมสัญญา พินัยกรรม ที่ถูกต้องตามกฎหมายบนพื้นฐานความเสมอภาคและเจตนารมณ์อันแท้จริงของคู่กรณี รวมทั้งให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ฯลฯ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th