นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการต่อยอดโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการต่อยอดโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กลุ่มแกนนำหมู่บ้าน และคณะครู ตัวแทนจากสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า และแกนนำหมู่บ้าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่ผ่านมา นำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการในปี ๒๕๕๘ ให้การจัดทำโครงการได้ตรงตามปัญหาและความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนรับรู้และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th