นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ ๘ บ้านดอนชัย

     ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ ๘ บ้านดอนชัย  ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ เก้าบาดาล  เสนอราคาที่ ๒๑๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th