นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีการขายทอดตลาด

     ตามที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๓๗ รายการ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ นางสาวพัทธ์ธีรา ยะใจ เสนอราคาที่ ๔,๓๓๐.- บาท (สี่พันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th