นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๕๘

        เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่ทา ส่วนราชการในอำเภอแม่ทา ครัทธาบ้านดอนชัย และครัทธาประชาชนในอำเภอแม่ทา ได้พร้อมใจกันจัดงานประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปบางห้ามสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูน จึงขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธามหาชัย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดทาดอนชัย บริเวณลานสมเด็จพระพุทธามหาชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

กำหนดการ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และอัญเชิญน้ำสรง  เครื่องสักการะ

งานประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธทามหาชัย พระประจำอำเภอแม่ทา ประจำปี ๒๕๕๘

ณ ดอยสมเด็จพระพุทธทามหาชัย(บ้านทาดอนชัย) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันพุธที่ ๔ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

******************************************

วันอังคารที่ ๓ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตรงกับเดือน  ๖  เหนือ  ขึ้น  ๑๔  ค่ำ

          เวลา  ๐๘.๐๐ น.          -  เคลื่อนขบวนอัญเชิญน้ำทิพย์ จากสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อ.แม่ทา   จ.ลำพูน สู่วัดดอยขะม้อ

                                          ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง  จ.ลำพูน

          เวลา  ๐๙.๐๐ น.          -  คณะศรัทธาประชาชนบ้านดอนชัยตกแต่งดาเครื่องไทยทาน  และจัดสถานที่

          เวลา  ๑๙.๐๐ น.          -  พิธีเจริญพระพุทธมนต์  และสมโภช

 วันพุธที่ ๔ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตรงกับเดือน  ๖  เหนือ  ขึ้น  ๑๕  ค่ำ

          เวลา  ๐๕.๐๐ น.          -  พระสงฆ์พิธี  เจริญพระพุทธมนต์ และสวดธัมมจักรกัปปวัฒนสูตร

          เวลา  ๐๗.๐๐ น.          -  พิธีทำบุญตักบาตร

          เวลา  ๐๘.๐๐ น.          -  ตั้งขบวนอัญเชิญน้ำสรงและเครื่องสักการะ  ณ  บริเวณศูนย์วิถีชนคนแม่ทา

          เวลา  ๐๘.๓๐ น.          -  เคลื่อนขบวนอัญเชิญน้ำสรง  และเครื่องสักการะ ไปมณฑลพิธีดอยสมเด็จ

                                           พระพุทธทามหาชัยฯ

                                      -  ประธานในพิธี (นายอำเภอแม่ทา) มาถึงบริเวณมณฑลพิธี

                                       -  การแสดงชุด“ฟ้อนไหว้สาสมเด็จพระพุทธทามหาชัย”โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

                                       -  ประธานในพิธี (นายอำเภอแม่ทา) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                       -  มัคทายก นำกล่าวไหว้พระ และสมาทานศีล

                                       -  พระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์

                                       -  นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

                                       -  ประธานในพิธี (นายอำเภอแม่ทา)  และหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่อง   สักการะบูชา (ขันดอก พาน

                                          ดอกไม้) และถวายผ้าแพรมงคล ห่มองค์สมเด็จ   พระพุทธทามหาชัย และประกอบพิธีสรงน้ำฯ (พระสงฆ์

                                          พิธี  เจริญชัยมงคลคาถา   เจ้าหน้าที่ ลั่นฆ้องมงคล ๙  ครั้ง)

                                       -  มัคทายก กล่าวสัมมาเครื่องไทยทาน

                                       -  ประธานในพิธี และผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์พิธี

                                       -  พระสงฆ์พิธี  อนุโมทนา

                                       -  พระสงฆ์สามเณร และศรัทธาสาธุชน  ร่วมสรงน้ำองค์สมเด็จพระพุทธทามหาชัย

          เวลา  ๑๑.๐๐ น.          -  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ตลอดจนถึงเลี้ยงอาหารกลางวันแก่   ศรัทธาสาธุชน ตามโรงทาน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th