นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

    เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และให้บริการแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลตำบลทาสบเส้าในรอบปีที่ผ่านมาให้ประชาชนรับทราบด้วย กำหนดการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตามวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

     วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘

          - หมู่ที่ ๑ บ้านทาสบเส้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

          - หมู่ที่ ๙  บ้านหล่ายทา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

      วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

          - หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาแม่ทา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

          - หมู่ที่ ๕   บ้านจำตาเหิน เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

      วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

          - หมู่ที่ ๘  บ้านดอนชัย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

          - หมู่ที่ ๖   บ้านทาร้องเรือ  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

      วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

          - หมู่ที่ ๑๓ บ้านดง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

          - หมู่ที่ ๗  บ้านดอยสารภี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

       วันศุกร์ที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

          - หมู่ที่ ๒ บ้านแม่สะป๊วด เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วัดอรัญญาราม         

          - หมู่ที่ ๑๐  บ้านกอลุง เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th