นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๘ บ้านทาดอนชัยและหมู่ ๙ บ้านหล่ายทา

     ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องสอบราคาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๘ บ้านทาดอนชัยและหมู่ ๙ บ้านหล่ายทา   ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น  ผู้ที่

     ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณข้างบ้าน นายวิเชียร แสนโยเมือง ร้านทองอินทร์วัสดุภัณฑ์ เสนอราคาที่ ๑๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

     ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  บริเวณถนนข้างบ้าน นางสาวปทุมวิไล คำเอี่ยม  ร้านทองอินทร์พัสดุภัณฑ์  เสนอราคาที่ ๑๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th