นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

    เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และให้บริการแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลตำบลทาสบเส้าในรอบปีที่ผ่านมาให้ประชาชนรับทราบ โดยออกประชาคมหมู่บ้านในเขตเทศบาล จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน