นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า

     เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้จักรอุตสาหกรรมในการบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการใช้งาน เพื่อยืดอายุการใช้งานและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้ถูกวิธี ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th