นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ณ ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์และสถานที่จริง และสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการเรียนรู้แก่เด็ก ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th