นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว และกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว และกิจกรรมผู้สูงอายุ ขึ้น ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆมากมาย

     เริ่มพิธีเปิดตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยนายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากนั้นได้เริ่มกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า พนักงานเทศบาลและผู้ร่วมงานได้ร่วมกันทำพิธีรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน นอกจากนี้ยังมี การประกวดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ การแข่งขันลาบ การแข่งขันส้มตำลีลา รางวัลการแข่งขันมีดังนี้ 

          - การประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ ๑๓ บ้านทาดง , รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านแม่สะป๊วด , รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมู่ ๗ บ้านดอยสารภี , และรองเลิศอันดัับที่ ๓ ได้แก่ หมู่ ๓ บ้านศาลาแม่ทา  

          - การประกวดทำลาบเนื้อ ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ ๑๓ บ้านทาดง , รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมู่ ๙ บ้านหล่ายทา , รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านสบเส้า , รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ หมู่ ๖ บ้านร้องเรือ   

          - การประกวดส้มตำลีลา ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ ๘ บ้านดอนชัย , รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมู่ ๓ บ้านศาลาแม่ทา ,รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ หมู่ ๕ บ้านจำตาเหิน , รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ หมู่ ๗ บ้านดอยสารภี

      ประเพณีปี๋ใหม่เมืองและกิจกรรมผู้สูงอายุในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความสุขสนุกสนานกันถ้วนหน้าหลังจากรับพรปี๋ใหม่เมืองจากผู้สูงอายุที่ล้นหลามแล้ว ยังพบกับกิจกรรมความสนุกสนาน ความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีจากชุมชนในท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาสบเส้า ต้องขอขอบพระคุณทุกหมู่บ้านทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ http://www.thasobsao.go.th