นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า



นายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า



นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน



พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

แจ้งเตือนการเกิดพายุฤดูร้อน

     ศูนย์อุอตนิยมวิทยา กรมอุตุุนิยมวิทยา ได้ประกาศ ฉบับที่ ๑ เรื่องพายุฤดูร้อน ว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว  คาดว่าจะแผ่ปกคลุมลงมาถึงประเทศไทยตอนบนในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ และจะปกคลุมต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับในระยะนี้จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาแกคลุมภาคเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น

     โดยลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่่ และอุณหภูมิจะลดลงได้ ๕+- ๗ องศาเซลเซียส ซึ่งจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรงและมรลูกเห็บตกด้วย

     จึงของแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับอันตราย อันเกิดจากฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรง ให้ประชาชนเตรียมป้องกัน โดยเฉพาะกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นหรือล้มทับอาคารบ้านเรือน ให้ประชาชนทำการตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อย ตลอดจนดูแลบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงแข็งแรง และระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ในระยะ ๑ - ๓ วันนี้ (ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗) นี้

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th