นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมชี้แจงโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดประชุมชี้แจงโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในชุมชน และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก มิให้เกิดการระบาดในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th