นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า พ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘ โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามวัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกไปในวงกว้างต่อไป

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th