นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘

      วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า  ดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง,ใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ,สำรวจความชุกลูกน้ำ,ประชาสัมพันธ์ให้สุขศึกษาและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยออกควบคุมโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th