นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้าจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนดำเนินงานจัดการขยะในชุมชน

     เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย  นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนดำเนินงานจัดการขยะในชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนดำเนินงานจัดการขยะในชุมชน  สำหรับผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th