นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน แก่ราษฏรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า เป็นการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ป้องกันอุบัติเหตุ ให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.จราจร ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ด้านการประกันภัย พรบ.ของรถจักรยานยนต์ และให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการขับขี่ปลอดภัยด้วย

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th