นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ

     เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ  โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการอนุทัติเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วย รายละ ๒,๐๐๐ บาท โดยผู้ป่วยในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า คือ ด.ญ.ชญานิศา นิรัชธนโชติ ราษฎรหมู่ที่ ๗  โดยป่วยเป็นโรคหัวใจรั่ว

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th