นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการเกษตรกรตำบลทาสบเส้าปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

     เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการเกษตรกรตำบลทาสบเส้าปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ขึ้น โดยการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรในการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย เพื่อลดการรับสารเคมีจากการประกอบอาชีพและจากการบริโภคอย่างปลอดภัย เพื่อให้เกษตรกรในเขตเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี ณ ลานจอดรถเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆได้ที่ www.thasobsao.go.th