นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เพื่อแจ้งขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับการการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน ๕ โครงการ รายงานบัญชีสถานการณ์การเงินของกองทุน ประจำปี  ๒๕๕๘ และพิจารณาอนุมัติโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้

      โครงการสุขภาพปากและฟันดี ชีวีมีสุข, โครงการสุขภาพจิตดีเพราะสีสวย, โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน, โครงการสุขภาพดี วิถีไทยปรับเปลี่ยนสุขภาพตำบลทาสบเส้า ปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th