นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้้ง)

     เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้าร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้้ง) จำนวน ๑ รุ่น โดยการคัดเลือกอาสาสมัครจากชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมแห่งละ ๕ คน ณ เดอะเกรทขุนตานรีสอร์ทแอนด์แคมปิ้ง  วัสดุประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน และเพิ่มกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ไว้ช่วยเหลือทางราชการในจังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th