นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเาพะเห็ดนางฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเาพะเห็ดนางฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้กับประชาชนที่สนใจจาก ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๕๐ คน เพื่อส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อทำเป็นอาชีพเสริม และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพ และมีการพัฒนาเพื่อยึดเป็นอาชีพหลักที่ยั่งยืนต่อไป