นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้าและก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 13

     ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องสอบราคาโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้าและก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 13  ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  3 รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

รายการที่พิจารณา 

ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด 

ราคาที่เสนอ

  1. โครงการก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณหน้าบ้านนายสายัณห์ สมอุทัย (รายละเอียด
    ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า)

หจก.ขุนตาลเอนเตอร์ไพร์

39,500.-

  1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิดรูปตัววี หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณซอย 2 (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า)

ร้านทองอินทร์วัสดุภัณฑ์

77,000.-

  1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณหน้าบ้านนายบุญธรรม ทาแจ่ม ถึง ลำเหมืองสาธารณะ (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า)

หจก.บ้านทาก่อสร้าง

294,000.-

  1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณถนนสายศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน (รายละเอียด
    ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า)

หจก.บ้านทาก่อสร้าง

199,000.-

  1. 5โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณถนนซอย 6 (ต่อจากของเดิม) (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า)

ร้านทองอินทร์วัสดุภัณฑ์

77,500.-

 

 

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th