นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน ๗๕ คน เข้าร่วมโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เยาวชน นำความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษาสามารถป้องกันตนเองจากความเสี่ยงได้ และเพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) รายใหม่

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thadobsao.go.th